انتخاب زبان
نام كاربری:   رمز عبور:   هنوز در سایت عضو نشده‌اید؟

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي info@tabimeh.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

خلاصه شرایط بیمه پرواربندی
( سال زراعی 91-90 )
1 - خطرات تحت پوشش بیمه: بیماری­های داخلی، اختلالات عمومی اندام‌های حرکتی‌، عوامل طبیعی غیر قابل پیشگیری و بیماری‌های عفونی
2- مدت قرارداد بیمه: معادل طول دوره پروار بوده بطوریکه در گوسفند و بز 120 روز، گوساله­های نر بومی 200 روز، گوساله­های نر دورگ و اصیل 300 روز بوده و شروع بیمه و تعهدات صندوق 24 ساعت پس از امضاء قرارداد بیمه می­باشد.
جدول محاسبه حق بیمه و غرامت پرواربندی
گزینه 1
ارقام به رأس - ريال
مورد بیمه
کل
حق بیمه
سهم دولت
سهم بیمه­گذار
مبلغ غرامت
ذبح اجباری
تلف شدن **
میش حذفی
21،600
9،500
12،100
ندارد
750،000
بز نر
20،000
9،000
11،000
ندارد
700،000
بز ماده
18،700
8،600
10،100
ندارد
650،000
بزغاله نر
17،300
8،000
9،300
ندارد
600،000
گوساله نر اصیل
320،000
150،000
170،000
*
6،360،000
گوساله نر دورگ
260،000
122،000
138،000
*
5،160،000
گوساله نر بومی
133،000
62،500
70،500
*
2،640،000
جدول محاسبه حق بیمه و غرامت گوساله­های پرواری
گزینه 2
ارقام به رأس - ريال
مورد بیمه
کل
حق بیمه
سهم دولت
سهم بیمه­گذار
مبلغ غرامت
ذبح اجباری
تلف شدن **
گوساله نر اصیل
587،000
198،000
389،000
*
11،660،000
گوساله نر دورگ
477،000
161،000
316،000
*
9،460،000
گوساله نر بومی
244،000
82،000
162،000
*
4،840،000
*در مورد گوسفند پرواری در صورت ذبح اجباری غرامتی تعلق نمی­گیرد ولی در صورتیکه لاشه دام ذبح شده به تأئیدکشتارگاه غیر قابل مصرف تشخیص داده شود، غرامتی معادل تلف شدن دام قابل پرداخت خواهد بود.
**در صورتیکه گوساله­های پرواری تلف گردند وزن دام تلف شده در گزینه 1 در مبلغ 12000ريال و در گزینه 2 در مبلغ 22000ريال ضرب شده و مبلغ بدست آمده بعنوان غرامت قابل پرداخت خواهد بود.(ضمناً حداکثر وزن تحت پوشش درگوساله نر اصیل 530 کیلو گرم، در گوساله نر دورگ 430 کیلوگرم و در گوساله نر بومی 220 کیلوگرم می­باشد.)
***اگر گوساله­های پرواری ذبح گردند در صورتی غرامت پرداخت می­گردد که درآمد حاصل از فروش گوشت دام( طبق گواهی کشتارگاه) از مبلغ غرامت تلف شدن دام کمتر باشد، در این­صورت ما به­التفاوت طبق روش اجرائی قابل محاسبه و پرداخت می­باشد.

 
خلاصه شرایط بیمه گاو­های بومی و آمیخته
( سال زراعی 91-90 )
خطرات تحت پوشش بیمه: بیماری­های داخلی، آسیب­ها و بیماریهای دستگاه تناسلی، اختلالات عمومی اندامهای حرکتی، عوامل طبیعی غیر قابل پیشگیری، بیماریهای عفونی
گزینه 1
                                                                                           
                                                                 ارقام به رأس-ريال
مورد بیمه
گاو­های بومی
گاوهای آمیخته
 
کل
حق بیمه
سهم دولت
سهم
بیمه­گذار
مبلغ غرامت
کل
حق‌بیمه
سهم دولت
سهم
بیمه‌گذار
مبلغ غرامت
 
ذبح اجباری
تلف شدن
ذبح اجباری
تلف شدن
 
تلیسه­­آبستن و گاو شیری
250،000
162،500
87،500
1،400،000
3،600،000
380،000
247،000
133،000
2،100،000
5،400،000
 
 
گوساله نرو ماده 9-3 ماهه
65،000
42،000
23،000
800،000
1،400،000
95،000
62،000
33،000
1،150،000
2،100،000
 
گوساله ماده 15-9 ماهه
95،000
62،000
33،000
1،100،000
2،250،000
156،000
101،000
55،000
2،100،000
3،400،000
 
گوساله نر
15-9 ماهه
80،000
52،000
28،000
800،000
2،000،000
114،000
74،000
40،000
1،250،000
2،750،000
 
گاو نر تخمی
250،000
162،500
87،500
1،000،000
3،100،000
374،000
243،000
131،000
1،350،000
4،750،000
 
جدول محاسبه حق بیمه و غرامت گاو­های بومی و آمیخته
گزینه 2
ارقام به رأس - ريال
مورد بیمه
گاو­های بومی
گاوهای آمیخته
 
کل
حق بیمه
سهم دولت
سهم
بیمه­گذار
مبلغ غرامت
کل
 حق بیمه
سهم دولت
سهم
بیمه­گذار
مبلغ غرامت
 
ذبح اجباری
تلف شدن
ذبح اجباری
تلف شدن
 
تلیسه­­آبستن و گاو شیری
310،000
186،000
124،000
1،600،000
4،600،000
460،000
276،000
184،000
2،450،000
6،600،000
 
 
گوساله­نروماده        9-3 ماهه
79،000
47،400
31،600
1،100،000
1،600،000
110،000
66،000
44،000
1،400،000
2،450،000
 
گوساله ماده
15-9 ماهه
118،000
70،800
47،200
1،400،000
2،750،000
186،000
111،600
74،400
2،450،000
4،100،000
 
گوساله نر
 15-9 ماهه
96،000
57،600
38،400
1،000،000
2،400،000
136،000
81،600
54،400
1،400،000
3،400،000
 
گاو نر تخمی
310،000
186،000
124،000
1،500،000
3،500،000
454،000
272،400
181،600
2،000،000
5،400،000
 
جدول محاسبه حق بیمه و غرامت گاو­های بومی و آمیخته
گزینه 3
 
 ارقام به رأس - ريال
مورد بیمه
گاو­های بومی
گاوهای آمیخته
 
کل
حق بیمه
سهم دولت
سهم
بیمه‌گذار
مبلغ غرامت
کل
 حق بیمه
سهم دولت
سهم بیمه‌گذار
مبلغ غرامت
 
ذبح اجباری
تلف شدن
ذبح اجباری
تلف شدن
 
تلیسه­­آبستن وگاو شیری
380،000
190،000
190،000
2،300،000
5،300،000
550،000
275،000
275،000
2،900،000
7،900،000
 
 
گوساله­نروماده                     9-3 ماهه
100،000
50،000
50،000
1،500،000
2،000،000
130،000
65،000
65،000
1،600،000
2،900،000
 
گوساله ماده 15-9 ماهه
160،000
80،000
80،000
2،100،000
3،500،000
207،000
103،500
103،500
2،600،000
4،700،000
 
گوساله نر
 15-9 ماهه
140،000
70،000
70،000
1،600،000
3،300،000
158،000
79،000
79،000
1،600،000
4،000،000
 
گاو نر تخمی
390،000
195،000
195،000
2،000،000
4،300،000
564،000
282،000
282،000
2،600،000
6،600،000
 
خلاصه شرایط بیمه زنبور عسل
( سال زراعی 91-90 )
خطرات تحت پوشش بیمه:
گزینه 1-حوادث حین حمل و نقل و جابجائی هنگام کوچ، بارندگی سیل­آسا، خشکسالی، سرما و گرمای ناگهانی، حمله وحوش، سمپاشی، آتش سوزی غیر عمد در محل استقرار­کندوها( زمان فعالیت کندو)، سیل، زلزله، طوفان، صاعقه.
گزینه 2-لوک آمریکائی و اروپائی، نوزما، بیماری ویروسی فلجی مزمن، کنه واروا، کنه آکاراپیس و کنه کلارا.
گزینه 3-شامل عوامل خطر گزینه­های 1و 2 و همچنین عارضه کاهش غیر طبیعی جمعیت پروازی کندو.
ارقام به فروند- ريال
نوع گزینه
کل حق بیمه
سهم دولت
سهم بیمه­گذار
حداکثر غرامت
کلنی و کندو
کلنی
کندو
گروه(1)
1
30،000
18،000
12،000
500،000
370،000
130،000
2
26،700
16،700
10،000
-
370،000
-
3
56،700
34،700
22،000
500،000
370،000
130،000
گروه(2)
1
45،000
27،000
18،000
750،000
600،000
150،000
2
43،200
25،900
17،300
-
600،000
-
3
88،200
52،900
35،300
750،000
600،000
150،000
گروه(3)
1
60،000
30،000
30،000
1،000،000
800،000
200،000
2
57،600
28،800
28،800
-
800،000
-
3
117،600
58،800
58،800
1،000،000
800،000
200،000
 
 
 
خلاصه شرایط بیمه ماهیان سردآبی
(سال زراعی 91-90)
خطرات تحت پوشش بیمه :سیل، طوفان، زلزله، تغییرات ناگهانی دمای آب( در اثر کاهش دبی آب) ناشی از تغییرات جوی و خشکسالی، تغییرات کدورت (گل آلودگی) آب ناشی از بارانهای سیل آسا، رگبار، تگرگ، صاعقه، ذوب برف، سقوط بهمن و یخبندان، خشکسالی و کاهش دبی آب ناشی از عوامل قهری طبیعی و بیماریها.
ارقام به متر مربع - ريال
نوع تراکم
کل حق بیمه
سهم دولت
سهم بیمه­گذار
محدوده غرامت
معمولی
35،000
22،800
12،200
از 281،000 تا 1،446،000
5/1 برابر
52،500
34،000
18،500
2 برابر
70،000
45،500
24،500
 
 
 
 
 
 
.
خلاصه شرایط بیمه ماهیان سرآبی در استخرهای خرد
خطرات تحت پوشش بیمه:سیل، طوفان، زلزله، تغییرات ناگهانی دمای آب( در اثر کاهش دبی آب) ناشی از تغییرات جوی و خشکسالی، تغییرات کدورت (گل آلودگی) آب ناشی از بارانهای سیل آسا، رگبار، تگرگ، ذوب برف و ریزش چاه ، خشکسالی و کاهش دبی آب ناشی از عوامل قهری طبیعی، نامناسب بودن رژیم گازی آب چاه (گازهای محلول) و قطع برق شبکه سراسری بیش از پنج ساعت با تأئید اداره برق منطقه ای در صورت داشتن ژنراتور و بیماریها.

ارقام به متر مربع -ريال
نوع گزینه
( قطعه ماهی 250 گرمی در متر مربع)
کل حق بیمه
سهم دولت
سهم بیمه­گذار
محدوده غرامت
25-1
3،900
2،700
1200
از 36000 تا 94000
50-26
11،500
8،000
3500
از107000 تا 274000
75-51
19،000
13،300
5700
از 177000 تا 455000
100-76
26،500
18،500
8000
از 248000 تا 636000
 
 
 
 
 
 
 
 
خلاصه شرایط بیمه دام صنعتی
(سال زراعی 91-90)
خطرات تحت پوشش بیمه:بیماریهای داخلی- آسیب ها و بیماریهای دستگاه تناسلی- اختلالات عمومی اندام‌های حرکتی- عوامل طبیعی غیر قابل پیشگیری- بیماری های عفونی
جدول محاسبه حق بیمه و غرامت دام صنعتی
               گزینه 1                   
                               ارقام به رأس - ريال
مورد بیمه
کل
حق بیمه
سهم دولت
سهم بیمه­گذار
حداکثرمبلغ غرامت
ذبح اجباری
تلف شدن
تلیسه آبستن و گاو شیری
860،000
300،000
560،000
5،000،000
12،000،000
گوساله نر و ماده 9-3 ماهه
246،000
86،000
160،000
2،500،000
3،800،000
گوساله ماده 15-9 ماهه
418،000
146،000
272،000
4،000،000
7،500،000
گوساله نر 15-9 ماهه
292،000
102،000
190،000
3،000،000
6،500،000
گاو نر تخمی رجیستر
1،516،000
530،000
986،000
8،000،000
13،000،000
گاو نر تخمی غیر رجیستر
760،000
266،000
494،000
3،500،000
9،000،000
در صورت سقط جنین بالای سه ماهه به ازای هر روز از تاریخ تلقیح منجر به آبستنی تا تاریخ سقط جنین در این گزینه 7000 ريال غرامت پرداخت می‌گردد. ضمناً حداکثر سن جنین سقط شده 280 روز و حداکثر غرامت متعلقه 1960000 ريال می­باشد.
جدول محاسبه حق بیمه و غرامت دام صنعتی
گزینه 2
                                                                                                                                                                                             ارقام به رأس - ريال
مورد بیمه
کل
حق بیمه
سهم دولت
سهم بیمه­گذار
حداکثرمبلغ غرامت
ذبح اجباری
تلف شدن
تلیسه آبستن و گاو شیری
1،530،000
535،000
995،000
9،500،000
20،000،000
گوساله نر و ماده 9-3 ماهه
443،000
155،000
288،000
4،000،000
8،000،000
گوساله ماده 15-9 ماهه
646،000
226،000
420،000
6،000،000
12،000،000
گوساله نر 15-9 ماهه
418،000
146،000
272،000
4،000،000
10،000،000
گاو نر تخمی رجیستر
2،388،000
832،000
1،546،000
11،000،000
24،000،000
گاو نر تخمی غیر رجیستر
1،269،000
444،000
825،000
5،000،000
17،000،000
در صورت سقط جنین بالای سه ماهه به ازای هر روز از تاریخ تلقیح منجر به آبستنی تا تاریخ سقط جنین در این گزینه 8000 ريال غرامت پرداخت می‌گردد. ضمناً حداکثر سن جنین سقط شده 280 روز و حداکثر غرامت متعلقه 2240000 ريال می­باشد.
خلاصه شرایط بیمه گوسفند و بز
( سال زراعی91-90 )
خطرات تحت پوشش بیمه:تلف شدن دام در اثرخشکسالی( با تأئید بروز خشکسالی از سوی ستاد حوادث غیر مترقبه استان)، حمله وحوش، سیل، تگرگ، سرما ویخ زدگی، صاعقه، زلزله، حوادث حمل و نقل و تصادفات جاده­ای حین جابجایی (مخصوص دامهای عشایر)، آتش سوزی غیر عمد، مارگزیدگی، هارگزیدگی( با تأئید دامپزشکی)، پرت شدن از کوه، تلفات ناشی از انفجار مین( مخصوص استانهای مرزی) و بیماریهای: شاربن یا سیاه­زخم، تب برفکی، آنتروتوکسمی، سالمونلوز، ذات­الریه فوق حاد یا پنومونی آنزئوتیک، شاربن علامتی، طاعون، و نفخ کفی.
استثنائات شامل:سرقت، اختلافات محلی، توقیف و مصادره، شورش­ و بلوا، جنگ، آتش­سوزی عمدی و عدم مراقبت صحیح از دام می­باشد.
                                                                                                                                                                  ارقام به رأس - ريال
مورد بیمه
گزینه
کل حق بیمه
سهم دولت
سهم بیمه‌گذار
مبلغ غرامت
گوسفند بالغ
1
48،000
35،000
13،000
1،000،000
گوسفند نابالغ(6 ماه تا یکسال)
1
24،000
17،500
6،500
500،000
بز بالغ
1
38،400
28،000
10،400
800،000
بز نابالغ(6 ماه تا یکسال)
1
19،200
14،000
5،200
400،000
گوسفند بالغ
2
96،000
46،000
50،000
2،000،000
بز بالغ
2
76،800
36،800
40،000
1،600،000
گوسفند بالغ
3
144،000
57،600
86،400
3،000،000
گوسفند نابالغ 3 تا 6 ماه
1
28،800
17،500
11،300
300،000
بز نابالغ 3 تا 6 ماه
1
19،200
14،000
5،200
200،000
 
 مدت قرارداد بیمه: بجز پرواربندی در سایر دام­ها، زنبور عسل و آبزیان یکسال شمسی بوده و شروع تعهدات صندوق بیمه 24 ساعت پس از امضاء قرارداد بیمه می­باشد.
آيا ظاهر سايت را مناسب ارزيابي مي كنيد؟